KALİTE POLİTİKAMIZ

Kalitenin firmamız ve çalışanlarımız tarafından bir yaşam felsefesi olarak algılanması, yaptığımız her projede, ürettiğimiz her üründe ve sunduğumuz her hizmet/danışmanlık faaliyetlerinde en üst düzeyi hedefleyen bir kuruluş olarak amacımız güvenilir ve kaliteli yaşamın öncüsü olmaktır.

  • Ulusal, uluslararası standartlara uyarak ve şartlarını yerine getirerek müşteri memnuniyetini hedef alan; ürün kalitemiz, teknik destek ve satış sonrası hizmetlerimiz ile firmamıza karşı oluşan güveni arttırmayı,
  • Kalite sistemleri çerçevesinde maliyetleri düşürmek ve karlılığı arttırmak için teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek; en uygun, en doğru ve en ekonomik çözümleri en hızlı biçimde üreterek ve sisteme uygulayarak çıkabilecek uygunsuzlukların önüne geçilmesini sağlamayı,
  • En önemli kaynağımız olan yüksek motivasyon ve başarı azmine sahip çalışanlarımızın sürekli eğitimler ve motivasyonunu arttırıcı çalışmalar ile bilinçli personel olarak memnuniyetlerini ve firmamızın sürekli gelişimine katılımlarını sağlamayı,
  • İş ilişkisinde bulunduğumuz firmalarımız ve tedarikçilerimiz ile birlikte işbirliği ve güven içerisinde çalışıp verimliliğimizi arttırmayı,
  • Tedarikçilerle iş birliği yaparak, kaliteden ödün vermeden akılcı kaynak kullanımı yaklaşımını esas alarak, ülke ekonomisinin ve sanayi firmalarının gelişmesine ve büyümesine katkıda bulunmayı,

görevimiz olarak kabul ediyoruz.

Renovatech firması olarak dünyaya ve değişime açık, öncü girişimcilik ruhunu içimizde taşıyoruz. Onurumuzu ve kendimize olan saygımızı her konunun üstüne tutarak; iş ahlakının ilkelerini, iş yaşamamızın temelini oluşturmasını sağlıyoruz. Kalite Yönetimi yaklaşımı ve stratejik hedeflerimiz ile uyumlu, müşteri odaklılık temel ilkesine dayalı, yenilikçi düşünce ve toplumsal sorumluluk bilinci ile firmamızı yöneterek sürekli gelişim içindeyiz.

“Toplam kalite yönetiminin” bir takım çalışması olduğunun bilincindeyiz ve bu anlamda üst yönetimden en alt birimdeki çalışanına, tedarikçilerine kadar Renovatech firması olarak bu anlayışı benimsemekteyiz. Bu doğrultuda ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 45001 yönetim sistem standartlarının gereklerini yerine getirmeyi ve hedeflerin etkinliğini sürekli geliştirmeyi taahhüt ediyoruz.

Kurumsal yapısını müşteri odaklı yönetim sistemleri ile zenginleştirmekte, edindiği geri besleme ve tecrübeler beraberinde tüm çalışanlarının katkıları ile büyüyen, öğrenen, gelişen kurumsal zekâya sahip bir organizasyon olmayı politika olarak benimsemiştir.